วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

คำประกาศิตของเหล่านักวิชาการมุสลิมต่อสัณฐานโลก


คำประกาศิตของเหล่านักวิชาการมุสลิมต่อสัณฐานโลก
เรียบเรียงโดย : ชัรฟุดดีน อามิลี

มีผู้ถามท่านเชคอับดุลอะซีส บินบาซ รอฮิมาฮุลลอฮฺ อดีตปราชญ์และผู้นำศาสนาสูงสุดของราชอาณาจักรซาอุดิอารเบียถึงรูปทรงสัณฐานของโลกว่ามีทรงกลมหรือแบน ท่านเชคอับดุลอะซีสได้ตอบคำถามมาว่า

ตอบ : ตามทัศนะของนักวิชาการอิสลาม(ในอดีต)แล้วนั้นโลกมีสัณฐานกลม เพราะแท้จริงแล้วท่านอิบนุฮัซมิน (ปราชญ์มุสลิมชาวสเปน มีชีวิตตั้งแต่ปี ค.ศ.994-1064) และกลุ่มของนักวิชาการอื่นๆได้ระบุว่ามีมติเอกฉันท์ในหมู่นักวิชาการผู้ทรงความรู้ว่าโลกนั้นมีสัณฐานกลม นี้หมายถึงว่าส่วนๆต่างทั้งหมดของโลกนั้นได้ถูกเชื่อมต่อกัน(เพราะความกลม-ผู้แปล) ดังนั้นรูปทรงของโลกทั้งหมดนั้นจึงคล้ายกับลูกบอล(กลม) อย่างไรก็ตามพระองค์อัลลอฮฺได้ทรงทำให้แผ่นดินนี้ได้แผ่ออกไปแก่พวกเรา และพระองค์ได้ทรงประทับภูเขาไว้บนหน้าแผ่นดินนี้ และได้วางบรรดาสัตว์ให้อาศัยบนหน้าแผ่นดินนี้ตลอดจนบรรดาทะเลทั้งหลาย ทั้งหมดนี้คือความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อเรา ดังที่พระองค์ได้ทรงกล่าวว่า

{ وَإِلَى ٱلأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ }

และ(พวกเขาไม่พิจารณา ไป)ยังแผ่นดินบ้างหรือว่ามัน ถูกแผ่ลาดไว้อย่างไร ? (88:20)

ดังนั้นโลกได้ถูกทำให้แบน สำหรับเรานั้นในกรณีของ พื้นผิวของมัน(หมายถึงแผ่นดินเป็นพื้นราบ แต่สัณฐานโลกเป็นทรงกลม) ด้วยเหตุนั้นมนุษย์สามารถที่จะอาศัยอยู่บนโลกได้และมนุษย์ก็ยังสามารถที่จะอาศัย อยู่บนมันอย่างมั่นคง ความจริงที่ว่าโลกกลมนั้นมิได้ขัดแย้งใดๆกับที่ว่าพื้นผิวของมันนั้นได้ถูกสร้างมาให้แผ่ราบแบน ดังนั้นพื้นผิวของมันจึงได้กระจายไปอย่างกว้างขวาง

ตอบคำถามโดย เชคอับดุลอะซีส บินบาซ


ฟัง ไฟล์เสียงคำตอบของท่านได้ที่


http://www.fatwa-online.com/audio/other/oth002/0040814.htm


ดังนั้นเป็นที่ชัดเจนแล้วแก่เราว่านักวิชาการมุสลิมในยุคอดีตต่างเชื่อถือกันมาตลอดว่าโลกเป็นทรงกลมก่อนการค้นพบของวิทยา ศาสตร์ด้วยซ้ำไป และความเชื่อที่ว่าโลกกลมกับพื้นผิวโลกเป็นทรงราบแบนนั้นมิได้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกัน อุปมาได้กับการนำเอาผ้ามาห่อลูกบอล ลูกบอลนั้นเป็นทรงกลมแต่ผ้าที่ห่อลูกบนแม้จะเปลี่ยนรูปเป็นทรงกลมตามลูกบอลแล้วก็ตามแต่ข้อเท็จจริงที่ว่าพื้นผิวของผ้ายังคง แบนราบเรียบนั้นก็ยังคง อยู่ ดังนั้นสันฐานโลกกลมในทัศนะของอิสลามนั้นมิได้ขัดแย้งใดๆกับหลักวิทยาศาสตร์ที่ว่าโลกนั้นเป็นทรงกลมและผิวโลกนั้นได้ราบเรียบ บนพื้นฐานของความกลมของ โลก นี่คือตัดสินทางศาสนาที่มาจากปวงปราชญ์อิสลามผู้เข้าใจหลักการอิสลามอย่างแท้จริง ดังนั้นข้อกล่าวหาของพวกรอฟิฮฺที่อ้างว่าท่านเชคบินบาซเคยฟัตวาว่าโลกแบนนั้นเป็นการเหมาทึกทักไปบนความโง่เขลาและไม่เข้าใจใน คำพูดของ เชคบินบาซ ส่วนในกรณีที่พวกคริสต์เตียนได้โกหกว่ามุสลิมเชื่อว่าโลกแบนด้วยการนำเอาโองการอัลกุรอานข้างต้นที่ระบุว่าแผ่นดินได้ราบขยาย มาตีความนั้นจึงเป็นการ อธิบายที่อยู่บนความอวิชชา และโง่เขลาของพวกคริสต์เตียนเอง อันมาจากความอับอายในประวัติศาสตร์ของพวกเขาที่ได้เคยบีบบังคับขู่เข็ญชาวยุโรปโดย คริสต์จักรให้ศรัทธาใน โลกแบนมาเป็นเวลานานนับศตวรรษ

1 ความคิดเห็น:

  1. อัสลามูอาลัยกุม ขอมอัฟครับ การอธิบายโดยอุปมาผ้าห่มบอลนั้น อ่านแล้วรู้สึกยากนะครับที่จะทำความเข้าใจ ส่วนตัวผมคิดว่าความเข้าใจอันเป็นธรรมชาติของโลกกลมแต่กลับให้ความรู้สึกว่าแบนนี้ ได้นิยามเอาไว้โดยชัดแจ้งแล้วจากพระผู้ทรงสร้างชั้นฟ้า และแผ่นดิน กล่าวคือ การแผ่ลาดออกไปนั้น ได้แผ่ปกคลุมไปบนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลของอัลเลาะฮฺ(ซ.บ.) ซึ่งความกว้างใหญ่นั้นเกินกว่าสัมผัสไดๆของมนุษย์จะรับรู้ได้ คงรับได้แต่เฉพาะด้วยตาเนื้อเพียงนั้น จึงทำให้เห็นและพิจารณาได้แค่เพียงขอบฟ้า นั่นด้วยความจำกัด และไร้ความสามารถและต่ำต้อยของเรามัคลูค หากจะเปรียบก็คงเช่นดังที่เรามองเห็นภูเขาสูงใหญ่ซึ่งสัณฐานของมันนั้นโค้งมนหากเรามองแต่ระยะไกล หรือโดยมโนคติ แต่ทว่าเมือเราได้อาศัยบนมันนั้น ภูเขาซึ่งสันฐานอันมนโค้งนั้นกลับกลายเป็นที่ราบดังท้องทุ่ง ซึ่งโดยเนื้อแท้ของมันแล้วโลกและแผ่นดินนั้นคือสิ่งเดียวกันและสันฐานของมันนั้นกลม และมันได้ถูกทำให้แผ่ราบออกไป ในคราวเดียวกันด้วยอำนาจของพระผู้ทรงปรีชาญานนั่นเอง นั่นยิ่งต้องทำให้เราได้ไคร่ครวญ ขอมอัฟด้วยครับไม่มีเจตนาร้ายจริงๆ วัสลาม

    ตอบลบ