วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

แถลงการณ์ปกป้อง “ฮิญาบ” อันเป็นที่รักยิ่งของปวงประชาชาติอิสลาม


แถลงการณ์ปกป้อง “ฮิญาบ” อันเป็นที่รักยิ่งของปวงประชาชาติอิสลาม

   วิกฤติการณ์ในยุคปัจจุบันซึ่งกำลังโถมกระหน่ำซัดปวงประชาชาติอิสลามจนร่วงโรยประหนึ่งราวใบไม้ร่วงคือความทุกข์ทนที่ผองชนผู้ศรัทธาล้วนต่างประสบอยู่ ในบรรดาวิกฤติการณ์เหล่านี้มีทั้งที่เป็นผลจากการวางแผนร้ายเพื่อบ่อนทำลายอิสลามจากน้ำมือของศัตรูอิสลามโดยตรง แต่ที่เจ็บช้ำแก่ชนผู้ศรัทธามากยิ่งกว่าคือการวางแผนร้ายของเหล่าศัตรูอิสลามโดยอาศัยน้ำมือของเยาวชนมุสลิมผู้ไม่เดียงสาให้ เป็นเครื่องมือทำลายล้างอิสลามอย่างได้ผลที่สุดโดยเฉพาะกับบรรดาสตรีที่เป็นกลุ่มชนซึ่งท่านนบี ศ็อลฯ เป็นห่วงที่สุดหลังการจากไปของท่านก็ได้ตกเป็นเครื่องมือเพื่อการทำลายล้างอิสลามสมจริงตามที่ท่านรอซูล ศ็อลฯ ได้พยากรณ์ไว้ ทุกวันนี้สตรีมุสลิมในสถาบันทั่วประเทศและทุกสังคมต่างแสดงออกถึงการตกเป็นเป้าของการทำลายอิสลามด้วยวัฒนธรรมป่าเถื่อนของพวกฝรั่ง ไม่ว่าจะเป็นการหลงงมงายอยู่กับการอวดความงามอยู่บน Facebook การมีแฟนหรือสัมพันธ์เกินเลยระหว่างเพศตลอดจนการทำลายอิสลามด้วยการแต่งตัวตามสมัยนิยม “แฟชั่น” ซึ่งมีทั้งการตัดผ่ากระโปรงโชว์ขาอ่อน การสวมกางเกงขาเดฟและเสื้อผ้าที่รวบรัดกายเย้ายวนใจในการทำลายสังคมทั้งที่บนศีรษะของพวกเขาสวมใส่อาภรณ์อันล้ำค่าอย่างฮิญาบไว้!! ในขณะที่ฮิญาบคือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบัญญัติขึ้นเพื่อการปกป้องสตรีจากการตกเป็นวัตถุทางเพศของบุรุษแต่ทว่าทุกวันนี้ฮิญาบกลับกลายมาเป็น เครื่องแต่งกายที่เสริมความงามและสนองตอบต่อกามารมณ์เดรัจฉานของบุรุษเพศ กันอย่างสุขสมภิรมย์หมาย ทุกวันนี้ฮิญาบได้ถูกบิดเบือนไปจากหลักการอิสลามให้เป็นเพียงผ้าคลุมธรรมดาๆที่ครอบ    หัวของสตรีราวกับเป็นประเพณีวัฒนธรรม (อะดับ) อันหนึ่งที่ชาวมลายูปฏิบัติกันเท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกใจแต่อย่างใดเลยว่าสตรีมุสลิมได้ทำการประนีประนอมฮิญาบเข้ากับเสื้อผ้าที่ผิดหลักการทางศาสนา ตามที่ท่านทั้งหลายได้แลเห็นในรั้วสถาบันของเรา พวกเขาสวมใส่ฮิญาบเคียงคู่ไปกับกางเกงยีนขาเดฟฟิต! พวกเขาสวมใส่ฮิญาบพร้อมกับเสื้อนักศึกษาที่โปร่งบางรัดรูปสร้างความเดือดร้อนแก่ชาย    ผู้ศรัทธาที่ต้องร่วมปฏิสังสรรค์ทางสังคมกับพวกเขา นี่คือการทำลายฮิญาบด้วยน้ำมือของสตรีมุสลิมเสียเองอันเป็นการทำลายที่ได้ผลที่สุดเพราะเป็นการแสดงออกอย่างไร้จิตสำนึกของตัวมุสลิมเองเป็นการสร้างความเข้าใจอย่างคลาดเคลื่อนแก่ชนต่างศาสนาด้วยการตัดสินจากการกระทำของสตรีมุสลิมที่กระทำตนราวกับว่าฮิญาบเป็นผ้าครอบกบาลหรือทำให้สตรีมีความสวยขึ้นของรูปหน้าอันเรียวยาวเท่านั้น!! ในขณะที่นักศึกษามุสลิม มอ. แสดงออกซึ่งการหวงแหนเสื้อผ้าของสถาบัน แสดงออกซึ่งการสวมใส่เสื้อผ้าเอก/คณะ แสดงออกซึ่งการอนุรักษ์วัฒนธรรมเฟรชี่ด้วยเหตุผลอันอ่อนด้อยแต่ทว่าฮิญาบอันเป็นอาภรณ์พระราชทานจากฟ้าของพระองค์อัลลอฮฺ ศุบฯ กลับไม่ได้รับการเรียกร้องหรือปกป้องอย่างกับที่พวกเขาเรียกร้องให้เด็กปี 1 สวมใส่เสื้อนักศึกษาให้ถูกต้องตามกฎระเบียบมหาลัยอย่างบ้าคลั่งทั้งที่ตัวของพวกเขาเองกลับแต่งกายไม่ถูกต้องทั้งในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและกฎ ระเบียบอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ! การสวมกางเกงยีนขาเดฟของสตรีและบุรุษมาเรียนคือกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัยอย่างกับที่พวกท่านพยายามกด
หัวรุ่นน้องปี 1 ให้รักกฎระเบียบของมหาลัยวิทยาลัยด้วยเสื้อผ้าเฟรชชี่กระนั้นหรือ!? พวกเราขอเรียกร้องให้รุ่นน้องปี 1 ผู้กล้าหาญทั้งหลายจงลุกขึ้นเรียกร้องกดดันพวกรุ่นพี่ของพวกท่านที่ได้เรียกร้องให้พวกท่านรักษาเสื้อเฟรชชี่ทั้งที่พวกเขาเองก็ไม่ได้เคารพกฎระเบียบมหาวิทยาลัย ทั้งที่พวกเขาก็ไม่เคยเห็นหัวต่อฮิญาบอันเป็นอาภรณ์อันสูงส่งที่พระองค์อัลลอฮฺทรงพระราชทานมาแก่พวกเขาอยู่แล้ว!! น่าเศร้าใจที่ทุกวันนี้ชาติยุโรปต่างกดขี่สตรีมุสลิมด้วยเหตุผลสามานย์จากวาทกรรมว่าด้วย “สิทธิสตรี” หรือ “ความเสมอภาคระหว่างเพศ” ด้วยการที่พวกเขาออกมาจำกัดสิทธิในการสวมใส่ผ้านิกอบปิดใบหน้าของสตรีมุสลิมในยุโรป กลับกันสตรีมุสลิมไทยซึ่งรัฐบาลให้เสรีภาพในการแต่งกายตามหลักศาสนาทุกประการกลับไม่เคยให้เสรีภาพทางศาสนาแก่ตนเอง!!พวกเขาแต่งกายประหนึ่งพวกที่ตกเป็นเมืองขึ้นทางวัฒนธรรมของชาติตะวันตกสมัยหนึ่งแฟชั่นขาบานออกมาพวกเขาก็ตาม สมัยหนึ่งแฟชั่นกางเกงยีนขากระบอกขาม้าดิกกี้ออกมาพวกเขาก็ตาม สมัยปัจจุบันขาเดฟเฟื่องฟูในตลาดแฟชั่นพวกเขาก็ปฏิบัติตามประหนึ่งเป็นทาสของระบอบทุนนิยมสามานย์ ประหนึ่งราวกับพวกเขาไม่มีเสรีภาพที่จะสลัดตนเองสุดแต่ตลาดแฟชั่นจะบงการให้พวกเขาสวมใส่ พร้อมกันนี้พวกเขาก็หลอกตัวเองว่าการแต่งกายดังกล่าวคือความล้ำสมัยทั้งที่มันเป็นการแต่งกายอันล้าหลังของพวกที่ไม่มีจุดยืน ทางศาสนาเป็นเพียงแค่ แต่งกายตามเดรัจฉานอารยะของ พวกป่าเถื่อนยุโรป ฮิญาบที่ปกป้องสตรีจากการตกเป็นวัตถุทางเพศเท่านั้นที่คือความเสมอภาคของสตรีและ สิทธิมนุษยชนของพวกเธอ ที่แท้จริง เราขอเรียกร้องปัญญาชนทั้งหลายเพื่อเข้าร่วมการรณรงค์ปกป้องฮิญาบในครั้งนี้ทุกท่าน เพราะฮิญาบคืออาภรณ์สากลเช่นเดียวกับอิสลามที่ทุกคนมีสิทธิที่จะปกป้องร่วมกันในยามที่ฮิญาบกำลังถูกรังแกจากน้ำมือของเหล่ามุสลิมเอง!!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น