วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

ตะลึงคำว่ามุฮัมมัดปรากฏเด่นเป็นสง่ากลางไบเบิล !!!


ตะลึงคำว่ามุฮัมมัดปรากฏเด่นเป็นสง่ากลางไบเบิล
!!!

ชัรฟุดดีน อามิลี


ผู้สื่อสาสน์ของพระเจ้าในพระคัมภีร์ไบเบิล


ใน พระคัมภีร์อัลกุรอานนั้นได้มีการระบุท้าทายพวกยิวไว้ว่าพวกเขาเป็นพวกที่ ซ่อนเร้นหลักฐานของการแจ้งข่าวล่วงหน้าถึงการมาของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลฯ ไว้ในคัมภีร์ไบเบิลของพวกเขาเอง


{ يٰأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ }


โอ้บรรดาผู้ได้รับคัมภีร์ทั้งหลาย ! เพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงสวมความจริงไว้ด้วยความเท็จ(*1*) และปกปิดความจริงไว้(*2*) ทั้งๆ ที่พวกเจ้าก็รู้ดีอยู่ (3:71)


(1) คือบิดเบือนความจริงที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของพวกเขาอันได้แก่การให้เอกภาพกแด่อัลลอฮ์ และการบอกข่าวเกี่ยวกับนะบีท่านหนึ่งที่สืบเชื้อสายมากจากนะบีอิสมาอีล หมายถึงท่านนะบีมุฮัมมัด พวกเขาบิดเบือนเรื่องดังกล่าวด้วยสิ่งเท็จที่นักปราชญ์ของพวกเขาได้กุขึ้น ประหนึ่งเอาความเท็จสวมปิดความจริงไว้
(2) คือปกปิดลักษณะของท่านนะบีมุฮัมมัดไว้


สิ่ง ที่จะวิเคราะห์ในหัวข้อต่อไปนี้จะเหมาะสมสำหรับกลุ่มบุคคลที่เชื่อถือมั่น และศรัทธาในการเป็นศาสดาของพระเยซูแล้วเท่านั้น ซึ่งข้าพเจ้าเองก็มิอาจทราบได้ว่ากลุ่มนักวิชาการที่ได้หยิบยกมาในตอนต้น นั้นเป็นบุคคลที่ศรัทธาและเชื่อในความเป็นศาสดาของพระเยซูหรือไม่ เพราะหากกลุ่มนักวิชาการเหล่านั้นคือนักวิชาการจำพวกปฏิเสธการมีอยู่ของพระ ผู้สร้างก็ถือเป็นสิ่งที่ป่วยการในความพยายามที่จะอ่านข้อวิเคราะห์ของ ข้าพเจ้าในส่วนนี้


อย่าง ไรก็ตามการวิเคราะห์ในส่วนนี้ถือเป็นส่วน ที่สำคัญในการจะยืนยันถึงความ “แท้จริง” ของการเป็น “ผู้สื่อสาสน์” หรือ “ศาสนทูต” ของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลฯ และจะเป็นอาวุธที่คอยหักล้างทฤษฎีทั้งหมดที่ระบุว่าท่านนบีดัดแปลงศาสนาอิสลามมาจากศาสนาคริสต์อีกที การมีจุดร่วมบางอย่างระหว่างศาสนายูดาย,คริสต์ และอิสลาม มิได้ถือเป็น “เงื่อนไข” ในการตัดสินว่าศาสนาอิสลามดัดแปลงจากศาสนาคริสต์ แต่มันคือข้อบ่งชี้ว่านบีของอิสลามนั้นเป็นนบีท่านสุดท้ายที่มาเติมเต็มและ ปิดฉากคำสอนของอิสลามทั้งหมดที่ได้เคยถูกสอนมานับตั้งแต่สมัยของศาสดาท่าน ก่อนๆ หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ท่านนบีอีซา(เยซู) อลัยฯ ถูกมองว่าเป็นศาสนทูตของพระเจ้าที่มาสืบสานภารกิจของโมเสสเช่นไร ท่านนบีมุฮัมมัดก็เป็นศาสนทูตของพระเจ้าที่มาสืบสานภารกิจของศาสนทูตคนก่อนๆทั้งหมดฉันท์นั้น หลักฐานที่จะบ่งชี้ถึงการเป็นศาสนทูตดังกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลฯ ได้ถูกประมวลไว้ในคำพยากรณ์จากพระคัมภีร์ไบเบิลดังนี้


ไบเบิลภาคพันธะสัญญาเก่า (The Old Testament)


คำว่า “มุฮัมมัด” ได้รับการกล่าวขานอยู่ในบทที่ชื่อว่า Song of Solomon ข้อที่ 5 โองการที่ 16 ดังปรากฏอยู่ในต้นฉบับเดิมของพระคัมภีร์ไบเบิลเก่าที่เป็นภาษาฮิบรู(ปัจจุบันถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษและใช้ในภาษานี้กันทั่ว โลก)ดังนี้


חכו ממתקים וכלו


מחמדים זה דודי


וזה רעי בנות


ירושלם׃


อักขระที่ท่านได้เห็นไปนั้นคืออักขระต้นฉบับเดิมของพระคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธะสัญญาเดิม อันเป็นภาษาฮิบรู ซึ่งเรานำมาจากคัมภีร์ไบเบิลฮิบรู-อังกฤษ ฉบับออนไลน์ที่เว็ปไซต์นี้


http://hebrewoldtestament.com/B22C005.htm#V16 (สืบค้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554)


คำ ที่ข้าฯได้ขีดเส้นแดงจากไบเบิลที่ยกมาให้ดูนั้นออกเสียงเป็นภาษาฮิบรูว่า มุฮัมมัด ซึ่งโองการทั้งหมดจะอ่านออกเสียงเป็นภาษาฮิบรูว่า


“Hikko Mamittakim we kullo Muhammadim Zehdoodeh wa Zehraee Bayna Jerusalem”


ซึ่งพอจะถอดเสียง เป็นอักขระไทยว่า


“ฮิกโกเมิมตะกีมเวคุลโลมุฮัมมะดิมเสโดะดีเบเสิรอีเบนาเยรูซาเลม”


กรุณาโปรด ฟังการออกเสียงโดยบาทหลวงยิวได้ที่ลิงค์ วิดีโอนี้ฟังตรงวินาทีที่ 5:02-5:20
 อย่าง ไรก็ตามพวกคริสต์เตียนและยิวได้เบี่ยงเบน โดยพยายามแปลโองการนี้ไปต่างๆนานา เช่นในฉบับภาษาอังกฤษให้คำแปลว่า


His mouth is most sweet: yea he is altogether lovely This is my beloved and this is my friend O daughters of Jerusalem


ฉบับภาษาไทยพวกเขาให้ คำแปลว่า


“วาจา ของเขาอ่อนหวานที่สุดทั่วทั้งสรรพางค์ของเขาล้วนแต่น่ารักน่าใคร่โอเหล่า บุตรีแห่งเยรูซาเล็มจ๋านี่คือที่รักของดิฉันและนี่คือเพื่อนยากของดิฉัน..”


โปรด เข้าใจด้วยว่าในภาษาฮิบรู การใส่คำว่า “Im” (อิม) นั้นหมายถึงใส่เพื่อการให้ความเคารพ ซึ่งเราจะพบว่ามีการใส่คำๆนี้ตามหลังนามของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลฯ จนกลายเป็นคำว่า Muhammadim (มุฮัมมะดิม) ไปเสียเพราะฉะนั้นไบเบิลในฉบับภาษาอังกฤษจึงแปลนามของท่านนบีคำนี้ออกเป็น altogether lovely ไปเสียแทน แต่ทว่าในต้นฉบับเดิมของไบเบิลที่เป็นภาษาฮิบรู นามของท่านนบีมุฮัมมัดก็ยังคงปรากฏอยู่เช่นเดิม


เราขอให้ชาวคริสต์และยิวที่ ยังคลาดแคลงใจในข้อ เขียนของเราโปรดนำเอา ข้อความต้นฉบับเดิมของไบเบิลในภาษาฮิบรู้นี้


חכו ממתקים וכלו


מחמדים זה דודי


וזה רעי בנות


ירושלם׃


โดยท่านลองเอาคำที่ เราขัดเส้นแดงไว้ ซึ่งพวกคริสต์และยิวได้บิดเบือนโดยการแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า altogether lovely กระนั้นก็ตาม หากเราก็อปปี้คำสีแดงที่เราได้แสดงไว้ไปทำการแปลในดิกชันนะรี่ ฮิบรู-อังกฤษที่เวปไซต์นี้


http://www.freetranslation.com/


และ


http://www.worldlingo.com/en/products_services/worldlingo_translator.html


หาก ท่านทำการแปลจากภาษาฮิบรูเป็นอังกฤษ ท่านจะพบว่าคำว่า מחמד ที่ปรากฎในไบเบิลภาษาฮิบรูนี้มีความหมายว่า Muhmmad !!


คำว่า מחמד ประกอบไปด้วยอักขระสี่อักษรคือ


מ เรียกว่าอักษร เมม


ח อักษร เฮท


מ อักษร เมม


ד อักษร ดาเลท


ในดิกชันนะรี ฮิบรู-อังกฤษ ของ เบน เยฮูดา (Ben Yehuda's Hebrew-English Dictionary) ระบุว่าคำ מחמד ออกเสียงว่า Mahamad และ มีความหมายต่างๆไป เช่น "lovely, coveted one, precious one, praised one". อย่างไรก็ตาม คำว่า มุฮัมมัดในภาษาอาหรับนั้น หมายความว่า ผู้ถูกสรรเสริญ ซึ่งนั่นสอดคล้องกับความหมายของคำว่า מחמד ที่แปลว่า praised one หรือผู้ถูกสรรเสริญนั่นเอง!!!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น